Çevre Politikamız
Buradasınız: Anasayfa / Çevre Politikamız
Çevre Politikamız

Elit Makina ve Mühendislik; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında "Sürdürülebilir Kalkınma" ilkelerini benimsemiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yeralan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir "Çevre Yönetim Sistemi"ni etkin uygulamak,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,
  • Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile müşterilerimizin beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek,
  • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin çevre bilincini artırmak

başlıca sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda;

  • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Kirliliğin önlemek ve atıkların en aza indirmek,
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltmak hedeflenmektedir.

Bu ilkeler; üretim, pazarlama, satış, ürün geliştirme ve yatırım süreçlerinde ve tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın